Identificació


Per accedir a la zona privada cal que us identifiqueu

ACCEDIU

Avís legal

Us informem que se sol•licitaran dades de caràcter personal per poder realitzar la tramitació o consulta sol•licitada. Aquestes dades seran incorporades en un fitxer automatitzat propietat de l'Ajuntament de Vic, complint amb les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.

L'Ajuntament de Vic garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es demanen, així com la implementació de les mesures, tant d'ordre tècnic com a organitzatiu, que garanteixen la seva seguretat.

Podreu exercir aquest dret, per Internet, a través dels corresponents formularis electrònics que trobareu a l’apartat dels tràmits de l’Ajuntament: https://seuelectronica.vic.cat, on també trobareu el model de sol•licitud que us podreu descarregar, si voleu exercir aquest dret de manera presencial, i presentar-lo a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (carrer de la Ciutat, 1, o carrer del Virrei Avilés, 34, de Vic).

Ajuntament de Vic Ajuntament de Vic