Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation Links

17/06/2024

Identificació


És necessari que us identifiqueu amb un certificat digital per accedir-hi.

ACCEDIU

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, l’AJUNTAMENT DE VIC, responsable del tractament, us facilita la informació bàsica següent sobre Protecció de Dades:

  • Finalitat del tractament de les vostres dades personals: Gestionar el tràmit o sol·licitud desitjat a través del nostre portal.
  • Legitimació: La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és el el consentiment en virtut de l’article 6.1.a).
  • Destinataris: Les dades podran ser comunicades a les àrees de l’ajuntament que siguin competents de la matèria de l’objecte del seu tràmit així com a les administracions públiques competents en la matèria per llei.
  • Drets: Podreu accedir, rectificar, exercir el dret d’oposició i suprimir les dades, així com limitar el tractament o exercir el dret a la portabilitat de les dades al domicili del responsable, carrer de la Ciutat, 1, 08500 de Vic (Barcelona) o a través del correu electrònic dpdajuntament@vic.cat.
  • Conservació: Les dades seran conservades d’acord amb la normativa d’arxius aplicable al responsable del tractament.

L’AJUNTAMENT DE VIC us informa que compleix tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal. Així mateix, en cas d'incompliment del responsable en el tractament de les vostres dades personals, teniu dret a interposar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.