Sol·licitud de devolució de fiança


Nivell 1. Informació
Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet sol·licitar la devolució d'una fiança dipositada anteriorment en relació a un expedient urbanístic.
Qui ho pot sol·licitar?
La persona física o jurídica que va dipositar l'aval o la fiança, o el seu representant legal.
Quan es pot sol·licitar?
La devolució de la fiança es pot sol·licitar quan s'hagi finalitzat l'obra i en el moment en que es pugui justificar que s'han acomplert totalment i satisfactòriament les obligacions que garanteixi aquesta fiança.

Si es tracta d'una obra d'exeució d'una rasa, la fiança no es retornarà fins que hagi transcorregut un termini d'un any des de la finalització de les obres.


Quin cost té i com es pot fer el pagament?
Aquest tràmit és gratuït.
Quina és la unitat tramitadora?
L'Àrea del Territori de l'Ajuntament de Vic.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Vic.
Formes de tramitacióTramitació presencial


Tramitació electrònicaAjuntament de Vic Ajuntament de Vic
Seu Electrònica