Sol·licitud del distintiu d'aparcament a la zona verda


Nivell 2. Tramitació electrònica
Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet sol·licitar el distintiu de resident per poder aparcar a les zones verdes de la ciutat.
Qui ho pot sol·licitar?
Tenen dret a obtenir el distintiu de resident les persones que compleixin les condicions d'un dels supòsits següents:

- Estar empadronat en alguna de les zones contemplades en l'Ordenança municipal reguladora de l'aparcament de vehicles per rotació a la via pública i ser titular o conductor habitual d'un vehicle que tributi a Vic l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.
- Estar empadronat en alguna de les zones contemplades en l'Ordenança municipal reguladora de l'aparcament de vehicles per rotació a la via pública i disposar d'un vehicle en règim de rènting, lísing o lloguer superior a tres mesos, sempre que el contracte figuri a nom seu (persona física).
- Estar empadronat en alguna de les zones contemplades en l'Ordenança municipal reguladora de l'aparcament de vehicles per rotació a la via pública, constar com a conductor habitual d'un vehicle propietat de l'empresa per a la qual treballa o bé , amb els mateixos requisits, d'un vehicle de l'empresa en règim de rènting, lísing o lloguer superior a tres mesos.
- Ser propietari o llogater d’un local comercial en alguna de les zones contemplades en l'Ordenança municipal reguladora de l'aparcament de vehicles per rotació a la via pública i, alhora, ser propietari, conductor habitual o titular d'un vehicle amb un contracte de lloguer, rènting o lísing amb una durada superior a tres mesos.

En qualsevol cas, els vehicles no poden superar les nou places, inclòs el conductor, ni els sis metres de longitud, ni els 3.500 kg de pes màxim autoritzat (PMA).
Quan es pot sol·licitar?
La sol·licitud es pot demanar durant tot l'any.
La vigència dels distintius serà de tres anys naturals a partir de la seva data d'expedició, sempre que es mantinguin els requisits necessaris per obtenir-los.
Quin és el termini de resolució?
Quan es compleixin els requisits, el sol.licitant podrà recollir el distintiu en un termini de 10 dies a comptar des de la data de registre de la sol·licitud. Els distintius corresponents a les zones 1 (Remei) i 2 (Estadi) seran entregats a l'oficina del Remei del carrer Virrei Avilés, 34; els de la zona 3 (Mil·lenari) seran entregats a l'oficina de la plaça Major (carrer de la Ciutat, 1).
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
Aquest tràmit és gratuït.
Altra informació d'interès
L'horari de rotació de l'estacionament de vehicles de la zona verda serà de dilluns a dissabte, de 8 a 20 h, excepte a la zona de l'Estadi i del Remei que els dissabtes serà de 8 a 13 h.

Els titulars de la targeta de la zona verda podran estacionar el vehicle durant 24 hores traient un tiquet de 0.20 €, i una setmana amb un tiquet d'1 €.

La zona del municipi en què s'estableix aquest servei afecta les vies públiques següents:

Zona 1. REMEI:
- C. del Remei.
- C. Virrei Avilés.
- C. Doctor Candi Bayés.
- C. Bisbe Strauch.
- Rbla. Tarradellas.
- C. de Raimon d'Abadal.
- C. de Manuel Serra i Moret.
- C. Enric Prat de la Riba.
- C. Joan XXIII.
- Ptge. Torre de les Pinyes.
- Ptge. Pla del Remei.
- C. de Sentfores.
- Pg. de la Generalitat (tram entre c. Joan de Maragall i avda. dels Països Catalans).
- Ctra. de la Guixa.
- C. de Lluís Vila d'Abadal.

Zona 2. ESTADI:
- Pg. de la Generalitat (fins a Joan Maragall).
- C. de Joan Maragall.
- C. de Josep M. Pallàs.
- Rda. Ausetans.
- C. de la Providència.
- C. del Pare Huix.
- Avda. de l'Estadi.
- Avda. de Pius XII (fins a c. de la Providència).
- Ptge. de Sant Cosme i Sant Damià.
- C. de Llucià Costa.
- C. del Dr. Salarich (fins a c. de la Providència).
- Pl. de Francesc Macià.
- C. de Narcís Verdaguer i Callís (tram entre pg. de la Generalitat i c. del Pare Huix).
- Pl. de Francesc Moragas.
- C. de l'Estudiant de Vic.
- C. Mossèn Miquel Rovira.
- C. de Mossèn Lluís Romeu.
- Ptge. del Círcol Literari.

Zona 3. MIL·LENARI:
- C. Assemblea de Catalunya.
- C. d'Ató Bisbe.
- C. de l'Era d'en Sellés (entre rda. de Francesc Camprodon i c. de l'Assemblea de Catalunya).
- C. del Nord (entre rda. de Francesc Camprodon i c. d'Ató Bisbe).
- Pl. de la Sardana.
- Rda. de Francesc Camprodon (entre c. del Nord i pl. del Mil·lenari).
Formes de tramitacióTramitació electrònicaAjuntament de Vic Ajuntament de Vic
Seu Electrònica