Sol·licitud de baixa del padró d'habitants


Nivell 1. Informació
Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet sol·licitar la baixa del padró municipal d'habitants d' una persona que hi consta inscrita.
Qui ho pot sol·licitar?
Ho poden sol·licitar el propietari de l'habitatge o el titular del contracte.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
Aquest tràmit és gratuït.
Quin és el termini de resolució?
La durada d'aquest tràmit és variable ja que la seva resolució final no depèn únicament de l'Ajuntament de Vic, sinó que es requereix la resposta favorable prèvia del Consell d'Empadronament. Així, la durada queda condicionada a la resposta d'aquest òrgan
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
La unitat tramitadora és la Unitat d'Estadística de l'Ajuntament de Vic. L'òrgan responsable de la resolució és la Unitat d'Estadística de l'Ajuntament de Vic, prèvia resposta favorable per part del Consell d'Empadronament.
Formes de tramitació

Tramitació presencialAjuntament de Vic Ajuntament de Vic