Sol·licitud per prendre part en la licitació d'atorgament d'una llicència d'un hort urbà


Nivell 1. Informació
Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet sol·licitar una llicència d'ús privatiu per un hort de titularitat municipal ubicat en una de les dues zones:

- Zona d'horta de les Casasses, situada al polígon industrial de les Casasses, al carrer Cantonigròs. Té 50 parcel·les de 100 metres quadrats cadascuna.

- Zona d'horta de Serrallonga, situada entre els carrers de Miramarges i Joan de Serrallonga. Té 33 parcel·les de diferents mides, d'aproximadament 75 metres quadrats cadascuna.

Totes dues estan destinades al conreu agrícola per autoconsum i poden ser treballades tant per particulars com per associacions.

Les llicències per cada hort s'atorgaran per un període de dos anys, prorrogables per un termini de 2 anys més.

En el cas que l'adjudicatari tingui l'hort sense treballar més d'un mes sense que hi hagi una comunicació expressa i motivada a l'Ajuntament de Vic, l'adjudicació quedarà lliure i podrà ser adjudicat novament.
Qui ho pot sol·licitar?
Les condicions per poder optar a una parcel·la són:

- Ser major d'edat.
- No disposar, a títol de propietari, d'arrendatari o similar, de cap altre hort o terreny de conreu.
- No haver-se adjudicat anteriorment cap altra parcel·la o hort a un membre de la mateixa unitat familiar
Quan es pot sol·licitar?
Quan s'obri la convocatòria corresponent
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
Cada any s'ha de fer efectiva la taxa anual en el termini que indiqui l'Ajuntament i que, per al 2017, s'ha establert en 60 euros.

La persona adjudicatària d'un hort haurà de dipositar una fiança de 60 euros que s'ingressarà a la Tresoreria Municipal en un termini de 15 dies des de la notificació de l'adjudicació de la llicència. L'adreça de la Tresoreria Municipal és plaça de Don Miquel de Clariana, 5, 1r (Casa Masferrer).
Quin és el termini de resolució?
La resolució es dictarà en un termini màxim d'un mes.
Quina és la unitat tramitadora?
L'Oficina de Contractació de l'Ajuntament de Vic.
Formes de tramitació

Tramitació presencialAjuntament de Vic Ajuntament de Vic
Seu Electrònica