Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

30/03/2023

Sol·licitud per prendre part en la licitació d'atorgament d'una llicència d'un hort urbà

FORA DE TERMINI

Darrera data d'actualització:28/01/2020

Òrgan Responsable:Contractació


Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet sol·licitar una llicència d'ús privatiu per un hort de titularitat municipal ubicat en una de les dues zones:

- Zona d'horta de les Casasses, situada al polígon industrial de les Casasses, al carrer Cantonigròs. Té 50 parcel·les de 100 metres quadrats cadascuna.

- Zona d'horta de Serrallonga, situada entre els carrers de Miramarges i Joan de Serrallonga. Té 33 parcel·les de diferents mides, d'aproximadament 75 metres quadrats cadascuna.

Totes dues estan destinades al conreu agrícola per autoconsum i poden ser treballades tant per particulars com per associacions.

Les llicències per cada hort s'atorgaran per un període de dos anys, prorrogables per un termini de 2 anys més.

En el cas que l'adjudicatari tingui l'hort sense treballar més d'un mes sense que hi hagi una comunicació expressa i motivada a l'Ajuntament de Vic, l'adjudicació quedarà lliure i podrà ser adjudicat novament.
Qui ho pot sol·licitar?
Les condicions per poder optar a una parcel·la són:

- Ser persona física, major d'edat. Només es podrà presentar una sol·licitud per unitat familiar, entenent-se per unitat familiar aquelles persones que convisquin en un mateix domicili.
- Estar empadronat a Vic.
- No tenir deutes amb la hisenda local.
- No tenir adjudicada una altra parcel·la o hort en una altra zona.
- No haver estat sancionat prèviament com a usuari dels horts.
- Podran optar també a l'adjudicació, un grup o col·lectiu sempre que els seus membres compleixin les condicions establertes en aquesta clàusula quan s'afegeixi l'acreditació de finalitats de tipus pedagògic, terapèutic o social. En tot cas, serà necessària la designació d'una persona responsable del grup, amb la que es mantindran totes les relacions derivades de l'adjudicació.
Quan es pot sol·licitar?
Actualment no hi ha cap procés obert. Les persones interessades poden sol·licitar de formar part de la llista d'espera corresponent segons la zona dels horts.

Us informem que el darrer procés d'adjudicació per sol·licitar parcel·les dels horts de Les Casasses va estar obert entre el 26 de novembre i el 21 de desembre de 2018.

Quin cost té i com es pot fer el pagament?
Cada any s'ha de fer efectiva la taxa anual en el termini que indiqui l'Ajuntament i que, segons l'annex 5 de les vigents Ordenances fiscals de l'Ajuntament de Vic és de 60 euros.

La persona adjudicatària d'un hort haurà de dipositar una fiança de 60 euros que s'ingressarà a la Tresoreria Municipal en un termini de 15 dies des de la notificació de l'adjudicació de la llicència. L'adreça de la Tresoreria Municipal és plaça de Don Miquel de Clariana, 5, 1r (Casa Masferrer).
Quin és el termini de resolució?
La resolució es dictarà en un termini màxim d'un mes.
Quina és la unitat tramitadora?
L'Oficina de Contractació de l'Ajuntament de Vic.
Formes de tramitació
Òrgan Responsable
Contractació