Presentació de documentació de contractes menors


Nivell 2. Tramitació electrònica
Descripció del tràmit
En el cas que hàgiu estat proposats com a adjudicataris d'un contracte menor, a través d'aquest tràmit podreu presentar la documentació que se us requereixi prèviament a l'adjudicació del contracte menor.

La presentació de documentació mitjançant aquest formulari només és vàlida en el cas de tramitació de contractes menors.

D'acord amb l'article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, es consideren contractes menors aquells contractes d'un import inferior a 40.000 euros, exclòs l'IVA, quan es tracta de contractes d'obres o inferiors a 15.000 euros, exclòs l'IVA, quan es tracti d'altres contractes.

De conformitat amb l'article 29, a l'apartat 8 del mateix text, els contractes menors no poden tenir una durada superior a un any ni ser objecte de pròrroga.
Qui ho pot sol·licitar?
Empreses i professionals que hagin rebut el requeriment de documentació abans de l'adjudicació d'un contracte menor.

En el cas d'empreses només pot presentar la sol·licitud la persona que representi legalment l'empresa.
Quan es pot sol·licitar?
Un cop s'hagi rebut el requeriment abans de l'adjudicació d'un contracte menor.
Quina és la unitat tramitadora?
La unitat de contractació de l'Ajuntament de Vic.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
L'alcaldessa de Vic.
Formes de tramitació

Sol·licitud, impresos i informació addicional


Recordeu que juntament amb la sol·licitud caldrà que presenteu la documentació especificada a la pestanya de "Documentació", si escau, i que trobareu a la part superior d'aquesta pantalla.

Tramitació electrònicaAjuntament de Vic Ajuntament de Vic