Presentació d'ofertes en cas de contractes menors


Nivell 2. Tramitació electrònica
Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet presentar ofertes i pressupostos als procediments d'adjudicació de l'Ajuntament de Vic.

La presentació mitjançant aquest formulari només és vàlida en cas de contractes menors.

D'acord amb l'article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, es consideren contractes menors els contractes d'un import inferior a 40.000 euros, exclòs l'IVA, quan es tracta de contractes d'obres o inferiors a 15.000 euros, exclòs l'IVA, quan es tracti d'altres contractes. Segons l'article 29 apartat 8 del mateix text, els contractes menors no poden tenir una durada superior a un any ni ser objecte de pròrroga.

Qui ho pot sol·licitar?
Empreses i professionals que hagin rebut una sol·licitud d'oferta o pressupost per part de l'Ajuntament de Vic.

En el cas d'empreses només pot presentar la sol·licitud la persona que representi legalment l'empresa.
Quan es pot sol·licitar?
Cal haver rebut una sol·licitud de presentació d'ofertes i pressupostos als procediments d'adjudicació de l'Ajuntament de Vic.

Quin cost té i com es pot fer el pagament?
Aquest tràmit és gratuït.
Quina és la unitat tramitadora?
La unitat de contractació de l'Ajuntament de Vic.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
La Junta de Govern Local
Formes de tramitació

Tramitació electrònicaAjuntament de Vic Ajuntament de Vic