Sol·licitud d'autorització d'activitats de crema amb risc d'incendi forestal


Nivell 2. Tramitació electrònica
Descripció del tràmit
Aquests tràmits us permeten l'autorització per fer cremes o focs d'esbarjo en els terrenys forestals de Catalunya i a la franja dels 500 metres que els envolta, segons l'article 2 de la Llei 6/1988 de 30 de març (vegeu Annex 1).

Per a tots dos tràmits, és imprescindible que el sol·licitant faciliti un número de telèfon mòbil i especifiqui la data i hora concreta que farà l'activitat.
Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona que vulgui fer cremes o focs d'esbarjo en els terrenys forestals.
Quan es pot sol·licitar?
Durant el període del 16 d'octubre al 14 de març, caldrà presentar una comunicació prèvia de crema, amb una antelació mínima de 3 dies hàbils abans de fer la crema.

Durant el període del 15 de març al 15 d'octubre, queda totalment prohibit, en els terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta, encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat, llençar objectes encesos, abocar escombraries o restes vegetals i industrials de qualsevol mena, llançar coets o focs d'artifici i utilitzar bufadors.

Tot i així, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural pot autoritzar, de manera extraordinària, determinats treballs i activitats que suposen un risc d'incendi. En aquests casos caldrà tramitar una autorització de crema per a activitats amb risc d'incendi forestal, amb una antelació mínima d'una setmana
Quin altre tràmit s'ha d'haver fet anteriorment?
No cal fer cap tràmit previ.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
Aquest tràmit és gratuït.
Quin és el termini de resolució?
La comunicació prèvia de crema presentada amb l'antelació establerta podrà fer-se el dia o dies sol·licitats, sempre que no es rebi cap notificació contrària.
La sol·licitud d'autorització de crema resta supeditada al permís que han de donar els tècnics del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.
Quina és la unitat tramitadora?
El Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de Vic, que transmet la sol·licitud al Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.
Formes de tramitació


Tramitació presencial


Sol·licitud, impresos i informació addicional


Recordeu que juntament amb la sol·licitud caldrà que presenteu la documentació especificada a la pestanya de "Documentació", si escau, i que trobareu a la part superior d'aquesta pantalla.

Tramitació electrònicaAjuntament de Vic Ajuntament de Vic