Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

26/06/2022

Dret de portabilitat de dades personals

EN TERMINI

Òrgan Responsable:Comunicació i transparència


Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet sol·licitar una còpia de les vostres dades personals dels fitxers de l'Ajuntament de Vic en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica.

Aquest dret implica que les dades personals es transmetin d'un responsable a l'altre, sense necessitat que siguin transmeses prèviament a la pròpia persona interessada, sempre i quan sigui tècnicament possible.
Qui ho pot sol·licitar?
El titular de les dades. Quan aquest sigui menor de catorze anys o es trobi en situació d'incapacitat, podrà exercir aquest dret el seu representant legal, que haurà d'acreditar aquesta condició.
Quan es pot sol·licitar?
Aquest dret es podrà exercir únicament quan:
- El tractament s'efectuï per mitjans automatitzats.
- El tractament es basi en el consentiment o en un contracte.
- La persona interessada ho sol·liciti respecte a les dades que hagin proporcionat al responsable i que li corresponguin, incloses les dades derivades de la seva pròpia activitat.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
Aquest tràmit és gratuït.
Quin és el termini de resolució?
El termini de resposta és d'un mes des de la data de registre de la sol·licitud al Registre General de l'Ajuntament de Vic.
Quina és la unitat tramitadora?
El departament de secretaria de l'Ajuntament de Vic.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
L'Alcaldia.
Quins recursos es poden interposar?
Reclamació oportuna a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades per iniciar el procediment de tutela dels drets, d'acord amb l'article 16 de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Òrgan Responsable
Comunicació i transparència