EMPRESA.Sol·licitud d'ajut per estimular i reactivar la contractació a les empreses


Nivell 2. Tramitació electrònica
Descripció del tràmit
Aquest tràmit permet a les empreses sol·licitar una subvenció per a tres situacions diferents:

1. La creació de llocs de treball per contribuir a la reducció de la taxa d'atur a la ciutat de Vic.
2. La desafectació de treballadors/es en situació d'ERTO (Expedients de regulació temporal d'ocupació).
3. La creació de llocs de treball per a persones estrangeres que no disposen de permís de residència i treball, però que compleixin els requisits per obtenir una autorització de residència i treball temporal per circumstàncies excepcionals d'arrelament social.
Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona física o jurídica, de naturalesa privada, que realitzi una activitat econòmica i tingui capacitat legal per subscrire un contracte laboral.

- Quan l'objecte de la subvenció sigui la creació de llocs de treball per a contribuir a la reducció de la taxa d'atur a la ciutat de Vic, l'empresa ha de tenir centre de treball a Osona.

- Quan l'objecte de la subvenció sigui la desafectació de treballadors/es en situació d'ERTO, l'empresa ha de tenir centre de treball a Vic.

- Quan l'objecte de la subvenció sigui la creació de llocs de treball per a persones estrangeres que no disposen de permís de residència i treball, l'empresa ha de tenir centre de treball a Osona.

El nombre d'accions subvencionables per cada persona física o jurídica beneficiària és d'una com a màxim. No es podrà subvencionar més d'una acció per a empreses del mateix grup, propietari o representant legal.

Els requisits necessaris es troben recollits a les Bases que trobareu enllaçades a la pestanya de normativa.
Quan es pot sol·licitar?
El termini de presentació de les sol·licituds en els casos de creació de llocs de treball per a contribuir a la reducció de la taxa d'atur a la ciutat de Vic i en el cas de la desafectació de treballadors/es en situació d'ERTO, anirà des del 21 d'abril fins al dia 1 d'agost de 2021, sempre i quan resti dotació pressupostària.

En el cas de la creació del llocs de treball per a persones estrangeres que no disposen de permís de residència i treball, el termini de presentació de sol·licituds anirà des del 21 d'abril fins al dia 1 de juny de 2021, per tal de poder fer efectiu el contracte abans del dia 1 d'agost de 2021, tenint en compte els endarreriments en la tramitació.
Quina és la unitat tramitadora?
El Servei Local d'Ocupació de l'Ajuntament de Vic.
Formes de tramitació

Tramitació presencial


Sol·licitud, impresos i informació addicional


Recordeu que juntament amb la sol·licitud caldrà que presenteu la documentació especificada a la pestanya de "Documentació", si escau, i que trobareu a la part superior d'aquesta pantalla.

Tramitació electrònicaAjuntament de Vic Ajuntament de Vic