EMPRESA.Sol·licitud d'ajut per estimular i reactivar la contractació a les empreses


Nivell 2. Tramitació electrònica
Descripció del tràmit
Aquest tràmit permet a les empreses sol·licitar una subvenció per la creació de llocs de treball i per la desafectació de persones treballadores en situació d'ERTO.
L'Ajuntament de Vic amb la finalitat de reduir l'impacte de la COVID-19 en la taxa d'atur de la ciutat de Vic, vol subvencionar el cost de la contractació laboral d'aquests dos supòsits.
Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona física o jurídica, de naturalesa privada, que realitzi una activitat econòmica i tingui capacitat legal per subscrire un contracte laboral.
L'empresa ha de tenir domicili social a Osona.
Quan es pot sol·licitar?
Es pot sol·licitar fins el dia 1 de desembre de 2020 o fins esgotar la dotació pressupostària.
Quina és la unitat tramitadora?
El Servei Local d'Ocupació de l'Ajuntament de Vic.
Formes de tramitació


Tramitació presencial


Sol·licitud, impresos i informació addicional


Recordeu que juntament amb la sol·licitud caldrà que presenteu la documentació especificada a la pestanya de "Documentació", si escau, i que trobareu a la part superior d'aquesta pantalla.

Tramitació electrònica



Ajuntament de Vic Ajuntament de Vic