Sol.licitud d'informe d'accident de trànsit


Nivell 2. Tramitació electrònica
Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet sol·licitar informació sobre un accident de circulació.

S’obtindrà un informe tècnic del sinistre amb les dades dels vehicles implicats, el croquis i les fotografies, si se n’ha fet.
Qui ho pot sol·licitar?
Aquelles persones que acreditin un interès legítim en l’accident o les companyies d’assegurances de qualsevol dels vehicles implicats.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
Té un cost de 50 euros segons les taxes previstes a l'ordenança fiscal número 6 de l'Ajuntament de Vic.

El pagament de la taxa es pot fer en efectiu o mitjançant targeta bancària quan es presenti la sol·licitud a una de les oficines d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Vic. Quan la sol·licitud es presenti telemàticament, el pagament es farà mitjançant una targeta bancària.
Quin és el termini de resolució?
72 hores aproximadament.
Quina és la unitat tramitadora?
L'Àrea de Convivència i Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Vic.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
L'Àrea de Convivència i Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Vic.
Formes de tramitació
Tramitació presencial


Tramitació electrònicaAjuntament de Vic Ajuntament de Vic