Sol·licitud d'autorització per accedir al casc urbà de Vic pels vehicles de més de 12 tones


Nivell 2. Tramitació electrònica
Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet sol·licitar l'autorització temporal pels vehicles de més de 12 tones que necessitin accedir al nucli urbà.
Només s'autoritzaran aquells vehicles que tinguin com a origen o destinació el nucli urbà de Vic, excepte polígons

Tipus d’autorització

· Temporal: autorització per accedir un dia concret. Autorització temporal mitjançant Declaració Responsable.

· Permanent : autorització per accedir de manera permanent. Declaració responsable on s'especifiquin les matrícules de vehicles propis o de proveïdors o de clients.

· Permanent (sense coneixement de les matrícules): autorització per accedir de manera permanent a tots els vehicles que portin albarà d'entrega o recollida que tenen destinació a l'empresa autoritzada. Declaració responsable en nom de l'empresa autoritzada.

· Residents: autorització per accedir les persones residents que aparquen els vehicles dins el nucli urbà. Són casos excepcionals que han de presentar instància genèrica explicant on aparquen els vehicles, es comprova que estan empadronats a Vic i se’ls hi facilita un recorregut per accedir al domicili.
Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona física o jurídica.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
Aquest tràmit és gratuït.
Quin és el termini de resolució?
Aquesta autorització cal sol·licitar-la amb tres dies laborables d'antelació i es respondrà en un termini aproximat de dos dies laborables
Quan es pot sol·licitar?
S'ha de sol·licitar tres dies abans
Quina és la unitat tramitadora?
La Guàrdia Urbana.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
La Guàrdia Urbana.
Formes de tramitació

Tramitació presencial


Tramitació electrònicaAjuntament de Vic Ajuntament de Vic