Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

24/05/2024

Sol·licitud d'un certificat sobre legalitat o antiguitat

EN TERMINI

Darrera data d'actualització:28/01/2020

Òrgan Responsable:Urbanisme


Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet sol·licitar un certificat de legalitat i antiguitat d'una finca, el qual ha d’expressar els antecedents municipals d’antiguitat i de legalitat de la finca objecte de la sol·licitud.
Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona física o jurídica o la persona que les representi degudament autoritzada.
Quan es pot sol·licitar?
En qualsevol moment.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
El cost d’aquest tràmit és el que es determina en ordenança fiscal número 6 de l'Ajuntament de Vic i que és d’un import de 23,99€ fins a 4 anys d'antiguitat. Quan es sol·liciti un certificat d'anys anteriors, el preu s'incrementarà un 10 % per a cada any transcorregut. .

El pagament de la taxa es pot fer amb targeta bancària quan es presenti la sol·licitud a una de les oficines d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Vic.
Quin és el termini de resolució?
El termini que té l’Ajuntament per lliurar el certificat a l’interessat és d’un mes a partir del moment en que es presenta la sol·licitud al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Vic.
Quina és la unitat tramitadora?
L’Àrea de Territori de l’Ajuntament de Vic.
Quan es produeix la caducitat del tràmit?
Aquest certificat té una vigència de 6 mesos, a comptar des de la notificació a la persona interessada.
Formes de tramitació
Altra informació d'interès
En cas que realitzeu aquest tràmit presencialment, a la instància que presenteu hi heu de fer constar el número de referència cadastral de la finca.
Òrgan Responsable
Urbanisme