Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

17/06/2024

Sol·licitud de la targeta d'aparcament provisional de VIC per a persones amb mobilitat reduïda

FORA DE TERMINI

Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet sol·licitar la targeta d'aparcament provisional de Vic per a persones que tinguin la sol·licitud de discapacitat tramitada però encara no tinguin la resolució. La targeta dona dret a utilitzar les zones d’estacionament reservades a persones amb mobilitat reduïda de la ciutat de Vic i també les zones d'aparcament, amb l’objectiu de facilitar la circulació, l'autonomia personal i la integració social i professional de les persones titulars.
Qui ho pot sol·licitar?
Persones que tinguin iniciat el tràmit de reconeixement de la discapacitat per criteris de mobilitat reduïda.
En cas de menors d’edat, la sol·licitud la farà el progenitor/a o tutor legal de l’infant.
Quan es pot sol·licitar?
En qualsevol moment un cop fet el tràmit de sol·licitud de valoració de discapacitat amb la Generalitat de Catalunya.
Quin altre tràmit s'ha d'haver fet anteriorment?
• Estar empadronat a la ciutat de Vic.
• Haver sol·licitat el reconeixement del grau de discapacitat a Departament de Drets
Socials de la Generalitat de Catalunya (més informació al següent enllaç:
https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/persones_amb_discapacitat/que_es_i_com_es_reconeix_la_situacio_de_discapacitat/targeta_acreditativa_discapacitat).

La sol·licitud de reconeixement de la Generalitat es pot tramitar en línia o bé també presencialment a l'oficina de Benestar i Família de la Generalitat a Vic, situada al c. de la Ramada,12.
Quin és el termini de resolució?
L’Ajuntament lliurarà la targeta d’aparcament provisional de VIC a la persona interessada en el mateix moment en què es sol·licita, sempre i quan reuneixi els requisits necessaris i presenti la documentació requerida.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
L’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Vic.
Altra informació d'interès
La targeta d’aparcament tindrà una validesa de 18 mesos, des de la data de sol·licitud.
Us recordem que aquest procediment no està preparat per poder ser tramitat en línia, així que necessàriament s'ha de fer presencialment als llocs indicats.

En cas de sol·licitar-lo en línia mitjançant el model de sol·licitud general de l'Ajuntament de Vic, se us requerirà la documentació complementària necessària i pot ser que la resolució del tràmit s'allargui més que el termini previst inicialment.

Aquesta targeta tindrà validesa només a la ciutat de Vic i s’haurà de col·locar de manera visible en el vehicle que condueixi o transporti una persona titular de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat.

La targeta és personal i intransferible. No obstant això, els beneficis que atorga la targeta són d’aplicació a qualsevol vehicle conduït o ocupat per una persona titular de la targeta d’aparcament.

L’Ajuntament de Vic té un conveni amb ADFO que vetllarà pel bon ús de les targetes d’aparcament.

Caldrà fer una declaració responsable, que està inclosa a la sol·licitud, en la que la persona interessada declara fefaentment la mobilitat reduïda marcant necessàriament alguna de les caselles de la declaració.
Formes de tramitació