Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

04/03/2024

Sol·licitud de la targeta d'aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda

FORA DE TERMINI

Darrera data d'actualització:14/03/2019

Òrgan Responsable:Oficina d'atenció ciutadana


Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet sol·licitar o renovar la targeta d'aparcament preferencial per a persones amb discapacitat.

L'objectiu de la targeta és facilitar la circulació, l'autonomia personal i la integració social i professional de les persones titulars. La targeta s'ha de demanar a l'ajuntament del municipi en el qual s'està empadronat.
Qui ho pot sol·licitar?
Segons la modalitat de la targeta, poden sol·licitar-la:

* Targeta per a conductor/a: persones majors de 18 anys, amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33% que superin el barem de mobilitat i tinguin el permís de conduir.

* Targeta per a no conductor/a:
a) Persones majors de 3 anys que superin el barem de mobilitat.
b) Infants menors de 3 anys amb pluridiscapacitat que depenguin d’aparells tècnics imprescindibles per dur a terme les funcions vitals de manera continuada.
c) Persones majors de 3 anys amb una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus, amb certificat específic als efectes del Centre d'Atenció a Discapacitats.

* Targeta per al transport col·lectiu:
Persones físiques o jurídiques titulars de vehicles adaptats destinats al transport col·lectiu exclusiu de persones amb disminució que superin el barem de mobilitat, o bé que prestin serveis socials de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a la dependència.

* Targeta d'aparcament preferencial provisional:
persones que presentin mobilitat reduïda per causa d’una malaltia o patologia d’extrema gravetat que suposi fefaentment una reducció substancial de l’esperança de vida que es consideri normal per a la seva edat i altres condicions personals, i que raonablement no permeti tramitar a temps la sol·licitud ordinària de targeta d’aparcament. Comporta una concessió excepcional de la targeta i es concedeix només per a malaties d'extrema gravetat.
Quan es pot sol·licitar?
En qualsevol moment.
Quin altre tràmit s'ha d'haver fet anteriorment?
Haver sol·licitat el reconeixement del grau de discapacitat a l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (més informació al següent enllaç:
http://benestar.gencat.cat/ca/ambits_tematics/persones_amb_discapacitat/que_es_i_com_es_reconeix_la_situacio_de_discapacitat/).

La sol·licitud de reconeixement es pot tramitar en línia o bé també presencialment a l'oficina de Benestar i Família de la Generalitat a Vic, situada al c. de la Ramada 12.

O bé disposar del certificat que acrediti el grau de visió requerit.

En el cas de la targeta d'aparcament preferencial provisional, caldrà aportar un informe mèdic emès pel Servei Públic de Salut. Trobareu el model al peu d'aquesta pàgina.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
Aquest servei és gratuït.
Quin és el termini de resolució?
L’Ajuntament lliurarà la targeta d’aparcament a la persona interessada en el mateix moment en què es sol·licita, sempre i quan reuneixi els requisits necessaris i presenti la documentació requerida.

En el cas de la targeta d'aparcament provisional caldrà esperar el dictamen mèdic favorable per poder lliurar-la. Aquesta valoració triga aproximadament quinze dies.

Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
L’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Vic.
Altra informació d'interès
La targeta d’aparcament caducarà als 10 anys de la seva expedició excepte en els casos següents:

- Qualificació del grau de discapacitat amb caràcter provisional: quan la qualificació del grau de disminució sigui provisional, la data de caducitat de la targeta serà de tres mesos posteriors a la data màxima que indiqui la corresponent resolució de reconeixement del grau de discapacitat provisional. (Exemple: si la persona interessada té una revisió de grau en data 12/09/2018, la data de caducitat de la targeta d’aparcament serà el 12/12/2018).
- Quan la persona no condueix: caducarà al cap de 4 anys, amb caràcter general, i al cap de 2 anys per a persones majors de 70 anys.

La targeta d'aparcament preferencial provisional tindrà validesa per a un any.

Tot i la pròrroga de la vigència de les targetes d’aparcament, les persones titulars tenen l’obligació de sol·licitar la renovació a l’Ajuntament corresponent quan hagi finalitzat l'estat d'alarma esmentat.


Us recordem que aquest procediment no està preparat per poder ser tramitat en línia, així que necessàriament s'ha de fer presencialment als llocs indicats. En cas de sol·licitar-lo en línia mitjançant el model de sol·licitud general de l'Ajuntament de Vic, se us requerirà la documentació complementària necessària i pot ser que la resolució del tràmit s'allargui més que el termini previst inicialment.

Aquesta targeta tindrà validesa a tot el territori de la Unió Europea, acreditarà la persona titular per gaudir dels beneficis específics que els ajuntaments respectius tinguin establert en aquesta matèria, i s’haurà de col·locar de manera visible en el vehicle que condueixi o transporti una persona titular de la targeta d’aparcament per a persones amb disminució, en qualsevol de les seves modalitats.

La targeta és personal i intransferible. No obstant això, els beneficis que atorga la targeta són d’aplicació a qualsevol vehicle conduït o ocupat per una persona titular de la targeta d’aparcament.
Formes de tramitació

Òrgan Responsable
Oficina d'atenció ciutadana

Sol·licitud, impresos i informació addicional


Recordeu que juntament amb la sol·licitud caldrà que presenteu la documentació especificada a la pestanya de "Documentació", si escau, i que trobareu a la part superior d'aquesta pantalla.