Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

24/05/2024

Sol·licitud d'acreditació per accedir a l'illa de vianants

EN TERMINI

Darrera data d'actualització:04/01/2022

Òrgan Responsable:Via pública


Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet sol·licitar l'acreditació per accedir a les illes de vianants, que són un conjunt de carrers en els quals l'accés està reservat als vianants. Només hi poden circular els autoritzats i, en horaris limitats, els de càrrega i descàrrega.
A Vic hi ha les següents illes de vianants:
Eixample Morató
Centre històric
Segon tram del c/ de Gurb (en direcció a la pl. del Mil·lenari)
El Portalet
En aquest enllaç (https://mobilitat.vic.cat/mobilitat-a-peu/illa-de-vianants-1) hi trobareu més informació.
Qui ho pot sol·licitar?
Tenen dret a obtenir l'acreditació els vehicles que siguin:

- D'una persona resident a l'illa de vianants

- D’un llogater d’habitatge, garatge o local comercial situat a l’illa de vianants

- D'una persona titular d'un domicili, d'un garatge o local comercial a l'illa de vianants

- De serveis públics

- De taxis

- De persones amb mobilitat reduïda

També ho podran sol·licitar aquells que tinguin una causa justificada per accés a l’illa de vianants.
Quan es pot sol·licitar?
En qualsevol moment sempre i quan es trobi en una de les circumstàncies esmentades i que s'han de complir per tal de poder obtenir una acreditació.
Quin altre tràmit s'ha d'haver fet anteriorment?
Cap
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
Aquest tràmit és gratuït.
Quin és el termini de resolució?
L’Ajuntament té un termini de tres mesos per a resoldre aquesta sol·licitud.
Quina és la unitat tramitadora?
El Departament de Serveis Generals de l'Ajuntament de Vic
Quins recursos es poden interposar?
Es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Formes de tramitació


Altra informació d'interès
Podeu consultar la informació relativa al funcionament de les illes de vianants i dels accessos temporals aquí

Òrgan Responsable
Via pública