Sol·licitud de celebració de matrimoni civil


Nivell 2. Tramitació electrònica
Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet fer la sol·licitud de celebració del matrimoni civil a l'Ajuntament de Vic.

Els espais habilitats per a les celebracions són:
• Sala de la Columna (capacitat per 150 persones)
• Sala Sert (capacitat per 25 persones)

Els dies de celebració són el dijous i el divendres. L'horari en què es pot fer el casament és de les 12.00 h del migdia a les 14.00 h de la tarda.

El casament el realitza el regidor en qui delegui l'alcaldessa.
Qui ho pot sol·licitar?
Aquelles persones que vulguin casar-se a l’Ajuntament de Vic.
Quin altre tràmit s'ha d'haver fet anteriorment?
Caldrà que prèviament s’iniciï i segueixi la tramitació de l'expedient al Registre Civil, organisme competent en aquesta celebració.

Iniciat el tràmit, el Registre Civil us donarà una diligència segellada on hi consta la data a partir de la qual es pot sol·licitar casar-se a l'Ajuntament.

Caldrà també demanar al departament d'alcaldia dia i hora per casar-se (c. Ciutat, 1, 1a planta).

Un cop realitzats aquests dos passos s’haurà de presentar la sol·licitud i la documentació necessàries a alguna de les oficines de l'OAC.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
Segons l'ordenança fiscal número 6, hi ha una taxa per expedició de documents administratius de 150,00 €.
Si un dels contraents està empadronat a Vic, en el moment de fer la sol·licitud, s'aplicarà una bonificació del 100%.
El pagament es pot fer en efectiu o mitjançant targeta de crèdit en el moment de presentar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.
Quina és la unitat tramitadora?
L'àrea d’alcaldia de l'Ajuntament de Vic
Formes de tramitació

Tramitació presencial


Tramitació electrònicaAjuntament de Vic Ajuntament de Vic
Seu Electrònica