Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

26/06/2022

Sol·licitud o renovació de llicència per a la conducció d'un gos perillós

EN TERMINI

Darrera data d'actualització:12/04/2018

Òrgan Responsable:Serveis Generals


Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet sol·licitar o renovar la llicència per a la conducció d'un gos considerat potencialment perillós. Les persones propietàries del gos han de sol·licitar la llicència mitjançant el tràmit d'Alta o baixa al cens d'animals de companyia i sol·licitud o renovació de la llicència per tinença d'un gos potencialment perillós
Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona física que porti per espais públics un gos considerat potencialment perillós. Es considera gos potencialment perillós aquell que per raça, per agressivitat, per mida o per potència de mandíbula, tingui capacitat de causar lesions o, fins i tot, la mort de persones o altres animals i causar danys a béns públics o privats. La normativa determina que els gossos que poden ser considerats potencialment perillosos són els següents:
 • Els que han tingut episodis d'agressions a persones o a altres gossos.
 • Els que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.
 • Els que pertanyen a una de les següents races o llurs encreuaments: Staffordshire bull terrier, Akita Inu, pit bull terrier, terrier de Staffordshire americà (staff anglès), rottweiler, dog argentí, fila brasiler, Tosa, bullmastiff, dòberman, dog de Bordeus, mastí napolità, gos de presa canari.
 • Els que tinguin característiques que es corresponguin amb totes o la majoria de les esmentades a l'annex II del Reial decret 287/2002, de 22 de març (*):
  • Forta musculatura, aspecte poderós i robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.
  • Caràcter marcat i gran valor.
  • Pèl curt.
  • Perímetre toràcic entre 60 i 80 cm, alçada a la creu entre 50 i 70 cm, i pes superior a 20 Kg.
  • Cap voluminós, cuboide i robust: crani ample i gran, i galtes musculoses i bombades.
  • Mandíbules grans i fortes: boca robusta, ampla i profunda.
  • Coll ample, musculós i curt.
  • Pit massís, ample, gran i profund: costelles arquejades, i llom musculat i curt.
  • Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes, i extremitats posteriors molt musculoses, amb potes relativament llargues que formen un angle moderat.
Quan es pot sol·licitar?
La llicència es pot sol·licitar en qualsevol moment. La renovació cal sol·licitar-la abans que finalitzi el termini de 5 anys de validesa.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
El pagament de les taxes que es generin de la gestió d’aquest tràmit, si escauen, es realitzarà al final del procés de tramitació.

La taxa per obtenir la llicència de tinença d'un gos potencialment perillós està regulada a l'article 6 de l'ordenança fiscal número 16 de l'Ajuntament de Vic.

La llicència per a la conducció d'un gos perillós té un cost de 52,00 €. La seva renovació té un cost de 42,00 € (s'ha de renovar cada 5 anys).
Quin és el termini de resolució?
La resolució s'ha de notificar en el termini màxim de 3 mesos des de la presentació de la sol·licitud al Registre General de l'Ajuntament de Vic.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
L'Alcaldia de l'Ajuntament de Vic o el regidor en qui s'hagi delegat aquesta matèria.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
En cas que hagi transcorregut el termini per resoldre i no hagueu obtingut resposta, s'entendrà que el silenci administratiu és positiu.
Quan es produeix la caducitat del tràmit?
La llicència caduca al cap de 5 anys d'haver estat concedida.
Formes de tramitació
Altra informació d'interès
Per portar un gos potencialment perillós per l'espai públic, cal complir uns requisits:
 • La persona que el porta ha de dur la llicència administrativa de tinença i conducció.
 • El gos ha de dur, obligatòriament, un morrió adequat a la seva tipologia racial, i s'ha de portar i controlar amb una cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres.
 • Cada persona només pot conduir un gos alhora.
 • No els poden portar les persones menors de 18 anys.
Òrgan Responsable
Serveis Generals