Sol·licitud del certificat d'informe tècnic en matèria urbanística


Nivell 2. Tramitació electrònica
Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet sol·licitar un certificat d'informe tècnic sobre qualsevol qüestió en matèria urbanística.
Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona física o jurídica o la persona que les representi degudament autoritzada.
Quan es pot sol·licitar?
En qualsevol moment.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
El cost d’aquest tràmit és el que es determina en l’Ordenança Fiscal núm. 6 de l’Ajuntament de Vic i que és d’un import de 105,25€.

El pagament de la taxa es pot fer en efectiu o mitjançant targeta bancària quan es presenti la sol·licitud a una de les oficines d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Vic.
Quina és la unitat tramitadora?
L'Àrea de Territori de l'Ajuntament de Vic.
Quin és el termini de resolució?
El termini que té l’Ajuntament per lliurar el certificat a l’interessat és de tres mesos a partir del moment en que es presenta la sol·licitud al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Vic.
Formes de tramitació
Tramitació presencial


Tramitació electrònicaAjuntament de Vic Ajuntament de Vic