Sol·licitud d'informe del Patronat de la Ciutat Antiga


Nivell 2. Tramitació electrònica
Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet sol·licitar un informe del Patronat de la Ciutat Antiga de Vic, el qual és necesssari quan ho exigeixen les normes urbanístiques del POUM per a les intervencions sobre elements o àmbits que mereixen una protecció especial.
Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona física o jurídica o la persona que les representi degudament autoritzada.
Quan es pot sol·licitar?
En qualsevol moment.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
Aquest tràmit és gratuït.
Quina és la unitat tramitadora?
L'Àrea de Territori i Urbanisme de l'Ajuntament de Vic.
Formes de tramitació
Tramitació presencial


Tramitació electrònicaAjuntament de Vic Ajuntament de Vic