Sol·licitud d'informe d'actuacions de la guàrdia urbana


Nivell 2. Tramitació electrònica
Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet sol·licitar un informe d'actuacions de la Guàrdia Urbana de Vic.
Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona física o jurídica o la persona que les representi degudament autoritzada.
Quan es pot sol·licitar?
En qualsevol moment.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
El cost d’aquest tràmit és el que es determina en l’Ordenança Fiscal núm. 6 de l’Ajuntament de Vic i que és d’un import de 59,20€.

El pagament de la taxa es pot fer en efectiu o mitjançant targeta bancària quan es presenti la sol·licitud a una de les oficines d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Vic.
Quin és el termini de resolució?
El termini que té l’Ajuntament per lliurar l'informe a la persona interssada és de tres mesos a partir del moment en que es presenta la sol·licitud al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Vic.
Quina és la unitat tramitadora?
L'Àrea de Convivència i Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Vic.
Formes de tramitacióSol·licitud, impresos i informació addicional


Recordeu que juntament amb la sol·licitud caldrà que presenteu la documentació especificada a la pestanya de "Documentació", si escau, i que trobareu a la part superior d'aquesta pantalla.

Tramitació electrònicaAjuntament de Vic Ajuntament de Vic
Seu Electrònica