Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

20/04/2024

Sol·licitud d'inscripció, modificació de dades o baixa del Registre Municipal d'Entitats de Vic

EN TERMINI

Darrera data d'actualització:26/09/2023

Òrgan Responsable:Ciutadania


Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet inscriure una associació en el Registre Municipal d'Entitats de Vic. També podeu comunicar el canvi de dades o la baixa al registre.

El Registre Municipal d'Entitats de Vic té per objecte que l'Ajuntament conegui el nombre d'entitats i associacions del municipi, així com llurs finalitats i representativitat, a fi i efecte de fer possible una política municipal correcte de suport i foment de l'associacionisme i de la participació ciutadana.
Qui ho pot sol·licitar?
Poden obtenir la inscripció en el Registre Municipal d'Entitats de Vic les entitats i associacions sense ànim de lucre, que estiguin legalment constituïdes i que tinguin el seu domicili social a Vic, l'objecte de les quals sigui la defensa, el foment o la millora dels interessos generals o sectorials dels veïns d'aquest municipi.
Quin és el termini de resolució?
L'Ajuntament resoldrà la inscripció al registre en un termini de 20 dies hàbils, a comptar a partir del moment de la presentació de la sol·licitud al Registre General de l'Ajuntament de Vic.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
L'Alcaldia o el regidor/a en qui hagi delegat aquesta matèria.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
Una vegada transcorregut el termini sense resolució expressa, les entitats s'entendran inscrites en el Registre, sempre i quan reuneixin les condicions per a la seva inscripció.
Formes de tramitació
Òrgan Responsable
Ciutadania