Gestió de vehicles abandonats


Nivell 1. Informació
Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet donar de baixa un vehicle.

L’estacionament a la via pública és un bé escàs, per la qual cosa no ens podem permetre de tenir-hi vehicles estacionats a perpetuïtat sense fer-ne ús. Aquests vehicles solen esdevenir focus de conflictes i generadors d’inseguretat, ja que en estar de forma permanent estacionats al mateix lloc sovint són objecte d’actes de vandalisme, fins al punt d’esdevenir un risc per a menors d’edat o altres persones que juguin o transitin per les immediacions, a més de generar sensació de deixadesa i conseqüentment d’inseguretat a l’espai públic.

Si vostè no fa servir un vehicle i se’n vol desfer, ho pot fer a través de la Guàrdia Urbana que se n’ocuparà de retirar-lo i lliurar-lo a un centre de desballestament
Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona titular d’un vehicle i que vulgui renunciar-hi.

En cas que el titular sigui una persona jurídica ho podrà fer el seu representant legal i caldrà que presenti poders que el reconeixen com a tal.
Quan es pot sol·licitar?
En qualsevol moment
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
Aquest tràmit és gratuït
Quina és la unitat tramitadora?
La Guardia Urbana de Vic.
Formes de tramitació


Ajuntament de Vic Ajuntament de Vic