EMPRESA. Sol·licitud de subvenció a les empreses per la contractació de joves menors o igual a 30 anys i persones majors o iguals a 45 anys


Nivell 2. Tramitació electrònica
Descripció del tràmit
Aquest tràmit permet a les empreses sol·licitar una subvenció per la contractació de joves menors o igual a 30 anys i de persones iguals o majors a 45 anys.

L’Ajuntament de Vic, amb la finalitat d’estimular la creació i formació de llocs de treball i contribuir en la disminució de la taxa d'atur a la ciutat de Vic, vol subvencionar el cost de la contractació laboral d'aquests dos col·lectius.
Qui ho pot sol·licitar?
Es poden presentar a aquesta convocatòria qualsevol persona física o jurídica, de naturalesa privada, que realitzi una activitat econòmica i tingui capacitat legal per subscriure un contracte laboral.

El nombre de contractes a presentar per cada persona física o jurídica beneficiària és d'un contracte com a màxim, no obstant això, l'empresa beneficiària, podrà sol·licitar una pròrroga de contracte i de la subvenció, sempre que aquest contracte sigui indefinit i amb consignació pressupostària suficient en la partida corresponent.

Els joves per a ser contractats han de complir els següents requisits:

* Acreditar l'empadronament a Vic amb una antiguitat mínima de sis mesos anteriors a la data de la convocatòria de la subvenció.
* Ser menors o igual a 30 anys.
* Acreditar una titulació mínima corresponent a cicle formatiu de grau mitjà.
* Acreditar que es troba en situació d'atur.

Els iguals o majors a 45 anys han de complir els següents requisits:
* Acreditar l'empadronament a Vic amb una antiguitat mínima de sis mesos anteriors a la data de la convocatòria de la subvenció.
* Haver complert els 45 anys a la data d'inici del contracte.
* Acreditar que es troba en situació d'atur.
Quan es pot sol·licitar?
La convocatòria de la subvenció restarà oberta fins al 30 de juny de 2019 o fins a esgotar la dotació pressupostària.
Quina és la unitat tramitadora?
El Servei Local d'Ocupació de l'Ajuntament de Vic.
Formes de tramitació
Tramitació presencial


Sol·licitud, impresos i informació addicional


Recordeu que juntament amb la sol·licitud caldrà que presenteu la documentació especificada a la pestanya de "Documentació", si escau, i que trobareu a la part superior d'aquesta pantalla.

Tramitació electrònicaAjuntament de Vic Ajuntament de Vic