Sol·licitud d'un certificat d'empadronament


Nivell 1. Informació
Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet sol·licitar un document emès per l'Ajuntament de Vic que certifica l'empadronament de la persona sol·licitant, tal i com consta en el moment de la sol·licitud en el padró municipal d'habitants.

Hi ha diferents tipus de certificats d'empadronament:

* Certificat d'empadronament individual: certifica l'empadronament de la persona sol·licitant.
* Certificat d'empadronament de convivència o col·lectiu: certifica l'empadronament de la persona sol·licitant juntament amb les persones que conviuen en el mateix domicili.
* Certificat d'empadronament individual històric: certifica l'antiguitat de l'empadronament de la persona que el sol·licita i que actualment continua residint en el municipi.
* Certificat de domicili: certifica l'antiguitat de l'empadronament de la persona que el sol·licita juntament amb les persones que conviuen o han conviscut al mateix domicili.
Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona major de 18 anys empadronada en el domicili que figura en el certificat

Menors d’edat casats o emancipats empadronats en el domicili que figura en el certificat

Representants degudament autoritzats.
(model 4)
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
Tots els certificats són gratuïts excepte el certificat històric que té un cost de 10,75 €, quan es tracta de censos a partir de l'any 1991, o bé de 20,40 €, quan es tracta de censos anterior a l'any 1991.
Aquests preus estan regulats en l'Ordenança Fiscal núm. 6 de l'Ajuntament de Vic.
Quin és el termini de resolució?
Aquest document es podrà recollir en el termini de 3-5 dies a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), o s’enviarà al domicili indicat en el certificat, en el cas de que es tracti de sol·licituds que s'hagin tramitat en línia amb certificat digital.
Quina és la unitat tramitadora?
La unitat de règim interior de l’àrea d’Economia i Serveis de l'Ajuntament de Vic
Formes de tramitació


Altra informació d'interès
La validesa dels certificats d'empadronament depèn de l'administració o institució on s'hagi de presentar, tot i que amb caràcter general la validesa que se'ls sol atorgar és de 3 mesos

Sol·licitud, impresos i informació addicional


Recordeu que juntament amb la sol·licitud caldrà que presenteu la documentació especificada a la pestanya de "Documentació", si escau, i que trobareu a la part superior d'aquesta pantalla.


Ajuntament de Vic Ajuntament de Vic