Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

26/06/2022

Dret d'accés a dades personals

EN TERMINI

Darrera data d'actualització:28/01/2020

Òrgan Responsable:Comunicació i transparència


Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet sol·licitar i obtenir informació sobre si les vostres dades personals es tracten, amb quina finalitat i quins usos concrets, d'on s'han tret, si s'han comunicat o es pretenen comunicar i a quina persona.
Qui ho pot sol·licitar?
El titular de les dades.

Quan el titular de les dades sigui un menor de 14 anys o es trobi en situació d’incapacitat podrà exercir aquest dret el seu representant legal, que haurà d’acreditar aquesta condició.

Aquest dret també podrà exercir-se a través de representant voluntari, expressament designat per a l’exercici d’aquest dret. En aquest cas, haurà de constar clarament acreditada la identitat del representant, aportant còpia del document d’identitat del titular de les dades i document que acrediti la representació conferida per aquest.
Quan es pot sol·licitar?
Només es pot exercir aquest dret si no ha passat un any des que es va exercir per darrera vegada, excepte en el cas que hi hagi un interès legítim.

Excepcions:
- Si hi ha una prohibició legal.
- Si hi ha perill per a la defensa de l'Estat.
- Per qüestions de seguretat pública.
- Per protegir drets i llibertats de tercers.
- Per necessitats d'una investigació policial.
- Per assegurar el compliment de les obligacions tributàries.
- Si la Hisenda pública està inspeccionant la persona afectada.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
Aquest tràmit és gratuït.
Quin és el termini de resolució?
L'Ajuntament disposa d'un termini d'un mes per a donar una resposta a partir del moment en que es presenti la sol·licitud, tant si té les dades com si no les té.
Quina és la unitat tramitadora?
El departament de secretaria de l'Ajuntament de Vic.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
L'Alcaldia.
Quins recursos es poden interposar?
Reclamació oportuna a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades per iniciar el procediment de tutela dels drets, d’acord amb l’article 16 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Formes de tramitació


Òrgan Responsable
Comunicació i transparència