Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

26/06/2022

Dret de rectificació de dades personals

EN TERMINI

Darrera data d'actualització:13/11/2015

Òrgan Responsable:Comunicació i transparència


Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet rectificar les dades personals que consten en els fitxers de dades de l'Ajuntament quan siguin errònies o incompletes.
Qui ho pot sol·licitar?
El titular de les dades.

Quan el titular de les dades sigui un menor de 14 anys o es trobi en situació d’incapacitat podrà exercir aquest dret el seu representant legal, que haurà d’acreditar aquesta condició.

Aquest dret també podrà exercir-se a través de representant voluntari, expressament designat per a l’exercici d’aquest dret. En aquest cas, haurà de constar clarament acreditada la identitat del representant, aportant còpia del document d’identitat del titular de les dades i document que acrediti la representació conferida per aquest.
Quan es pot sol·licitar?
En qualsevol moment.

Excepcions:
- Si hi ha una prohibició legal.
- Si hi ha perill per a la defensa de l'Estat.
- Per qüestions de seguretat pública.
- Per protegir drets i llibertats de tercers.
- Per necessitats d'una investigació policial.
- Per assegurar el compliment de les obligacions tributàries.
- Si la Hisenda pública està inspeccionant la persona afectada
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
Aquest tràmit és gratuït.
Quin és el termini de resolució?
L’Ajuntament ha de donar resposta en el termini de deu dies des de la presentació de la sol·licitud, i ho ha de fer tant si té les dades com si no les té.

Quina és la unitat tramitadora?
El departament de secretaria de l'Ajuntament de Vic.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
L'Alcaldia.
Quins recursos es poden interposar?
Reclamació oportuna a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades per iniciar el procediment de tutela dels drets, d’acord amb l’article 16 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Formes de tramitació


Òrgan Responsable
Comunicació i transparència