Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

27/03/2023

Comunicació prèvia centres de culte

EN TERMINI

Darrera data d'actualització:27/01/2020

Òrgan Responsable:Serveis Generals


Q60 Concepte 029
48080
Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet comunicar a l'Ajuntament l’inici d’una activitat de centre de culte.
Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol església, confessió o comunitat religiosa inscrita en el registre estatal d’entitats religioses o el seu representant.
De conformitat amb l'art. 7 del Decret 131/2022, de 5 de juliol, del Reglament de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica, les persones autoritzades no poden signar en nom de les persones emprenedores o les persones titulars, ni en nom dels seus representants.
Quan es pot sol·licitar?
En qualsevol moment abans de l'inici de l'activitat.
Quin altre tràmit s'ha d'haver fet anteriorment?
Cal haver obtingut l’informe favorable de compatibilitat urbanística i, si escau, la llicència d'obres (o haver fet la comunicació prèvia d'obres). Si escau també, cal haver obtingut l'informe previ en matèria d'incendis segons la Llei 3/2010.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
El valor i forma de pagament seran els que determini l'ordenança fiscal núm. 13 de l'Ajuntament de Vic.

La tramitació d’aquest procediment per activitats de fins a 500 m2 genera una taxa de 480,80€. Per cada 100 m2 més de superfície 11,30€.

S'aplicaran bonificacions en el pagament de la llicència en els següents casos:
* Canvi de titularitat: bonificació del 80%
* Trasllat: bonificació del 50%
* Ampliació: bonificació del 25%
sempre i quan l'activitat no tingui tributs pendents de pagament. Per poder optar a la bonificació cal fer constar aquesta circumstància a la sol·licitud.

* Un cop calculada la liquidació tindran una reducció/bonificació en la tarifa d'un 10 % quan s’instal·lin en els carrers de 2a categoria i d'un 20 % en els de 3a categoria. La llista de carrers compresos en cada categoria la trobareu en el darrer apartat de les ordenances fiscals.
Quin és el termini de resolució?
Es pot iniciar l’activitat des del moment de presentació de la comunicació, sempre i quan, prèviament, es compleixin tots els requisits necessaris per a l’exercici de l’activitat en concret.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
L'Alcaldia de l'Ajuntament de Vic, o el regidor/a en qui hagi delegat aquesta matèria.
Formes de tramitació
Canvi de titularitat d'una activitat
En cas que vulgueu realitzar un canvi de titularitat, caldrà que presenteu la comunicació des del tràmit específic de canvi de titularitat, disponible des d'aquest https://seuelectronica.vic.cat/siac/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1&idProc=115&idnct=359&x=fGZp7ikpZcZTS2wTle5MCQ.
Òrgan Responsable
Serveis Generals