Comunicació de transmissió de llicència o dels efectes d'una comunicació prèvia (FUE)


Nivell 2. Tramitació electrònica


  • Llei 20/2009, de 4 de juliol, de prevenció i control ambiental de les activitats
  • Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives
  • Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
  • Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives
  • Ordenança municipal reguladora de les llicències urbanístiques de Vic
  • Ordenances Fiscals 2020

Ajuntament de Vic Ajuntament de Vic