Sol·licitud de llicència d'activitats del Catàleg d'espectacles públics i activitats recreatives


Nivell 2. Tramitació electrònica


  • Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives
  • Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives
  • Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis
  • Ordenances fiscals Vigents

Ajuntament de Vic Ajuntament de Vic