Sol·licitud del certificat de distància entre el domicili i el centre educatiu


Nivell 2. Tramitació electrònica


  • Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l'alumnat en l'educació obligatòria
  • Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació

Ajuntament de Vic Ajuntament de Vic