Sol·licitud de llicència ambiental (FUE)


Nivell 2. Tramitació electrònica


  • Llei 20/2009, de 4 de juliol, de prevenció i control ambiental de les activitats
  • Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis
  • Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental
  • Ordenances fiscals Vigents

Ajuntament de Vic Ajuntament de Vic