Sol·licitud d'informe previ en matèria d'incendis (FUE)


Nivell 2. Tramitació electrònica

Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació Model
Projecte tècnic, amb el contingut mínim previst per la normativa sobre prevenció i seguretat en matèria d'incendis Obligatori Ambdues
Portada de la documentació tècnica (formulari SP01 del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya) Obligatori Ambdues
Certificat de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper (formulari SP02 del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya) Obligatori Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues
Ajuntament de Vic Ajuntament de Vic