Comunicació de transmissió de llicència o dels efectes d'una comunicació prèvia (FUE)


Nivell 2. Tramitació electrònica

Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació Model
Certificat signat per un tècnic titulat competent, que acredita que no s'ha produït cap canvi en l'activitat autoritzada i que aquesta compleix tota la normativa d'aplicació. Opcional Ambdues
Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel RD191/2011, si és el cas. Opcional Ambdues
Declaració conjunta de transmissió de titularitat de l'activitat, signada tant per l'antic titular com pel nou titular. Obligatori Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues
Ajuntament de Vic Ajuntament de Vic