Sol·licitud per prendre part en la licitació d'atorgament d'una llicència d'un hort urbà


Nivell 1. Informació

Documentació a aportar


En el cas que s'hagi autoritzat l'Ajuntament de Vic a comprovar les dades de l'adjudicatari:

Documentació Tipus Presentació Model
NIF, Passaport o altres Obligatori Ambdues

En el cas que no s'hagi autoritzat l'Ajuntament de Vic a comprovar-ne les dades, haureu de presentar els documents de l'apartat anterior que corresponguin i també aquests:

Documentació Tipus Presentació Model
Volant d'empadronament col·lectiu Opcional Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues
Ajuntament de Vic Ajuntament de Vic