Presentació d'ofertes en cas de contractes menors


Nivell 2. Tramitació electrònica

Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació Model
Autorització de representació Opcional Electrònica
Declaració responsable de representants mancomunats Opcional Electrònica
Escriptura de poders Opcional Electrònica
Pressupost i/o ofertes Obligatori Electrònica

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues
Ajuntament de Vic Ajuntament de Vic