Sol·licitud d'autorització d'activitats de crema amb risc d'incendi forestal


Nivell 2. Tramitació electrònica

Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació Model
Còpia del NIF de la persona sol·licitant Obligatori Ambdues
Imprès de comunicació de crema o sol·licitud d'autorització Obligatori Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues
Ajuntament de Vic Ajuntament de Vic