Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

17/06/2024

AJUTS. Sol·licitud de subvenció per a projectes de cooperació internacional i educació per a la ciutadania global

FORA DE TERMINI

Darrera data d'actualització:10/05/2024


Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació Model
Memòria tècnica amb el pressupost amb el detall d'ingressos i despeses de l'actuació Obligatori Electrònica Model
Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social Opcional Electrònica
Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat Opcional Electrònica
DNI de la persona representant legal, i document que acredita la representació que ostenta Opcional Electrònica
Estatuts Opcional Electrònica

En cas d'empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones

Documentació Tipus Presentació Model
Memòria que indiqui els mitjans utilitzats per a l'acompliment dels art. 5 i 29 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. Obligatori Electrònica

En cas que la subvenció sigui superior a 10.000,00 €

Documentació Tipus Presentació Model
Declaració responsable relativa a les retribucions anuals dels òrgans de direcció o administració, si la subvenció sol·licitada és superior als 10.000€ Obligatori Electrònica

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues