Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

04/12/2023

HABITATGE. Sol·licitud de subvenció per al foment de l'accessibilitat

EN TERMINI

Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació Model
Annex amb la relació de les persones propietàries o llogateres Obligatori Electrònica
Autorització individual de consentiment de consulta de dades Obligatori Electrònica
Certificat de l'acord de les persones propietàries Obligatori Electrònica
Certificat de l'acta de la reunió de la junta de propietaris Obligatori Electrònica
Certificat d'eficiència energètica de l'edifici inicial Obligatori Electrònica
Comunicat d'inici d'obra Obligatori Electrònica
Fitxa de comunicació d'alta o de modificació de dades del creditor Opcional Electrònica
NIF Obligatori Electrònica
Pressupostos de les empreses Obligatori Electrònica
Projecte basic i/o d'execucióo, si escau, memòria tècnica de les actuacions Obligatori Electrònica
Sol·licitud de subvenció Obligatori Electrònica

En alguns casos

Documentació Tipus Presentació Model
Escriptura de propietat Opcional Electrònica
Full de r esum del cost totat de les obres Opcional Electrònica
Pressupost i contracte de l'empresa que executarà les obres Opcional Electrònica

En el cas de no haver autoritzat l'Ajuntament de Vic

Documentació Tipus Presentació Model
Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social Opcional Electrònica
Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat Opcional Electrònica

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues