Sol·licitud de targetes socials de transport urbà (autobús)


Nivell 1. Informació
Observacions de la documentació
En el cas de les persones amb mobilitat reduïda, la targeta acreditativa de la discapacitat on s’especifiqui que la mobilitat és reduïda.

En el cas de persones amb mobilitat reduïda o majors de 65 anys, un certificat del nivell de renda o declaració de la renda.

En el model de sol·licitud de la subvenció podreu autoritzar l’Ajuntament de Vic a consultar i verificar, mitjançant plataformes habilitades per les diferents administracions públiques, les dades disponibles com a mitjà alternatiu a la presentació dels corresponents documents que les acrediten i que són imprescindibles per a la resolució d’aquest tràmit.

Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació Model
NIF, Passaport o altres Obligatori Presencial
Reconeixement de disminució Opcional Presencial

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues
Ajuntament de Vic Ajuntament de Vic