Alta o baixa al cens d'animals de companyia i sol·licitud o renovació de la llicència per tinença d'un gos potencialment perillós


Nivell 2. Tramitació electrònica
Observacions de la documentació

Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació Model
Original de la cartilla sanitària de l'animal. En cas que a la cartilla no hi aparegui el número de xip, també caldrà aportar una altra documentació que confirmi que disposa de xip (targeta de l'AIAC o altres). Obligatori Ambdues

Per l'expedició de la llicència per tinença o conducció de gossos potencialment perillosos:

Documentació Tipus Presentació Model
Certificat d'antecedents penals (només en cas de no autoritzar la consulta a l'Ajuntament de Vic ) Opcional Ambdues
Certificat mèdic d'aptitud física i aptitud psicològica per la tinença de gossos potencialment perillosos de la persona sol·licitant Obligatori Ambdues
Còpia d'una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253,00 €. En aquesta pòlissa hi hauran de figurar les dades d'identificació de l'animal Obligatori Ambdues
Rebut de pagament de l'assegurança de responsabilitat civil Obligatori Ambdues
DNI Obligatori Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues
Ajuntament de Vic Ajuntament de Vic