Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

24/05/2024

Sol·licitud de llicència d'activitats del Catàleg d'espectacles públics i activitats recreatives

EN TERMINI

Darrera data d'actualització:27/01/2020

Òrgan Responsable:Serveis Generals


Observacions de la documentació

Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació Model
Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel RD191/2011, si és el cas. Obligatori Presencial
La sol·licitud de llicència urbanística, si escau, acompanyada de la documentació requerida per la normativa urbanística. Aquesta sol·licitud es pot presentar, simultàniament, amb altres sol·licituds Obligatori Presencial
Pòlissa, contracte d’assegurances o altres garanties que donen cobertura a la responsabilitat civil que cobreix el risc de l’activitat Obligatori Presencial
Documentació requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions, i en tot cas la que determini la normativa sobre prevenció i control ambiental segons correspongui en funció de les característiques de l'establiment i de les activitats a desenvolupar-hi Obligatori Presencial
Document acreditatiu de la designació per la persona sol·licitant de la llicència de la persona que ha d'assumir la responsabilitat tècnica de l'execució del projecte i que ha d'expedir la certificació que acrediti l'adequació de l'establiment a la llicència atorgada, en el qual ha de constar el nom, l'adreça, titulació i habilitació professional de la persona designada Obligatori Presencial
Projecte tècnic, en format pdf, signat digitalment per un tècnic competent Obligatori Presencial
Memòria de seguretat Obligatori Presencial

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues