Declaració responsable d'obertura d'activitats (FUE)


Nivell 2. Tramitació electrònica
Observacions de la documentació

Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació Model
Autorització de representació Opcional Ambdues
Escriptura de poders Opcional Ambdues
Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel RD191/2011, si és el cas. Opcional Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues
Ajuntament de Vic Ajuntament de Vic