AJUTS. Sol·licitud de bonificació de la taxa de recollida de deixalles per fer ús de la Deixalleria (fixa i mòbil)


Nivell 2. Tramitació electrònica
Observacions de la documentació

Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació Model
Tiquets expedits per la deixalleria o informe de la deixalleria amb el resum d'aportacions assignades a un habitatge i realitzades tant a la deixalleria fixa com a la mòbil Obligatori Presencial

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues
Ajuntament de Vic Ajuntament de Vic