AJUTS. Sol·licitud de subvenció de l'IBI per la conservació i millora de l'entorn urbà (rehabilitació de façanes)


Nivell 2. Tramitació electrònica
Observacions de la documentació

Documentació a aportar


Documentació que s'adjunta (en tots els casos):

Documentació Tipus Presentació Model
Reportatge fotogràfic de l’estat anterior i el definitiu de cada una de les façanes, on es pugui apreciar els treballs realitzats Obligatori Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues
Ajuntament de Vic Ajuntament de Vic