BENESTAR SOCIAL. Sol·licitud del servei de centre de dia per a la gent gran


Nivell 1. Informació
Observacions de la documentació

Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació Model
Còpia del NIF Obligatori Ambdues
Informe de salut actualitzat Obligatori Presencial
Numero de compte on domiciliar els rebuts Obligatori Presencial
Targeta sanitària Obligatori Presencial

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues
Ajuntament de Vic Ajuntament de Vic