AJUTS. Sol·licitud de subvenció de les taxes per a persones jubilades


Nivell 2. Tramitació electrònica
Observacions de la documentació

Documentació a aportar


En el cas que hi hagi altres persones majors d'edat empadronades a l'habitatge a més de la persona sol·licitant:

Documentació Tipus Presentació Model
Model de consentiment per a la consulta de dades Obligatori Ambdues

En el cas d'haver autoritzat l'Ajuntament de Vic a comprovar les dades (segons els casos):

Documentació Tipus Presentació Model
En cas de ser llogater/a document que acrediti el pagament de l'impost de l'IBI a la propietat Obligatori Ambdues
Llibre de família (només quan calgui acreditar el parentesc de segon grau) Obligatori Ambdues

En el cas de no haver autoritzat l'Ajuntament de Vic, haureu de presentar els documents de l'apartat anterior que corresponguin i també aquests:

Documentació Tipus Presentació Model
Declaració de renda de l'any anterior al qual es sol·licita la subvenció o el certificat d'imputacions Obligatori Ambdues
Volant d'empadronament col·lectiu Obligatori Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues
Ajuntament de Vic Ajuntament de Vic