Comunicació prèvia centres de culte


Nivell 2. Tramitació electrònica
Observacions de la documentació

Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació Model
Certificat de protecció contra el foc d'elements estructurals Obligatori Presencial
Certificat d'instal·lació d'equip de protecció contra incendis, signat per un instal·lador autoritzat, i contracte de manteniment d'aquest equip Obligatori Presencial
Certificat d'instal·lació realitzat per un tècnic competent de l'empresa instal·ladora Obligatori Presencial
Projecte tècnic, en format pdf, signat digitalment per un tècnic competent Obligatori Presencial
Contracte d'operacions de manteniment contra la legionel·losi Obligatori Presencial
Documentació relativa a la gestió de residus Obligatori Presencial
Documentació acreditativa de la legalització de les instal·lacions sotmeses a reglamentació específica (electricitat, gas, etc.). Obligatori Presencial

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues
Ajuntament de Vic Ajuntament de Vic