Tràmits municipals


Recerca

Llicències i permisos

Descripció     Nivell modernització
Sol.licitud de llicència per a instal.lar i posar en funcionament grues torres per obres Informació Tramitar Nivell 1. Informació
Sol·licitud d'alta de nínxol Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Sol·licitud d'alta, baixa o canvi de nom d'un gual o ús de voravia Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Sol·licitud d'autorització sanitària municipal de piscines d'ús públic Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Sol·licitud de canvi de titularitat d'un nínxol Informació Nivell 1. Informació
Sol·licitud de comunicació prèvia d'obres en edificis i construccions Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Sol·licitud de llicència de divisió horitzontal Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Sol·licitud de llicència de parcel·lació, segregació o agregació Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Sol·licitud de llicència d'obres Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Sol·licitud de primera utilització i ocupació dels edificis i de les construccions Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Sol·licitud de reversió d'un nínxol Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica
Sol·licitud d'instal·lació o modificació de reclams publicitaris Informació Tramitar Nivell 2. Tramitació electrònica

Llegenda


Nivell modernització

  • Nivell 1. Informació Nivell 1. Informació
  • Nivell 2. Tramitació electrònica Nivell 2. Tramitació electrònica
Ajuntament de Vic Ajuntament de Vic
Seu Electrònica